مسابقه ثروت اندوزی بانک های خصوصی
36 بازدید
موضوع: اقتصاد
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : روزنامه ایران
تعداد شرکت کننده : 0


بانك مركزي در گزارشي اعلام كرد دارايي بانك هاي غيردولتي طي 2 سال 6 برابر شده و از حدود 75 هزار ميليارد تومان به 450 هزار ميليارد تومان رسيده است.
     دكتر محمدجواد محقق نيا، استاد اقتصاد دانشگاه علامه: چگونه ممكن است يك بانك خصوصي در يك سال مالي هزار ميليارد تومان به سهامداران خود سود بدهد. اين پول از كجا آمده است؟
     شواهد نشان مي دهد متاسفانه برخي بانك ها با تاسيس شركت هاي غيرقانوني به فعاليت هاي اقتصادي ورود پيدا كرده، از مردم تسهيلات مي گيرند و به شركت هاي زيرمجموعه خود نقدينگي تزريق مي كنند .
    دكتر ابراهيم رزاقي، استاد اقتصاد دانشگاه تهران: هنگامي كه بانك هاي خصوصي در دهه 70 تاسيس شدند، هدف شان كاهش هزينه پول در كشور بود اما آنها هيچ گاه به اين هدف دست نيافتند.
    سايه ترديد بر سر عملكرد بانك هاي خصوصي
    بانك مركزي گزارش داد، دارايي بانك هاي غيردولتي 6 برابر شده و به حول و حـــوش 450 هزار ميليارد تومان رسيده است.حالارقم مذكور اين سوال را در ذهن ما متصور مي سازد آيا با اين رشد خدمات رساني بانك هاي غيردولتي نيز رشد داشته است؟آيا بانك هاي خصوصي اثرگذاري مناسبي براي اقتصاد ايران داشته اند؟ در اين ميان كارشناسان معتقدند بانك هاي غيردولتي رقابت پذيري را در سطح اقتصاد افزايش داده اند از سوي ديگر برخي ديگر از صاحبنظران مي گويند بانك هاي غيردولتي نتوانسته اند به اهداف و رسالت اصلي خود برسند.
     سودآوري غيرمنتظره
    دكتر محمدجواد محقق نيا استاد اقتصاد دانشگاه علامه درباره ماهيت وجود بانك هاي خصوصي گفت: واقعيت اين است كه نمي توان وجود بانك هاي غيردولتي را به صورت كاملاً مطلق يا كاملاً خوب و يا بد محاسبه كرد. بانك هاي خصوصي در بسياري از موارد ثمرات بسيار مثبتي براي صنعت بانكداري كشور داشته اند، در برخي از موارد نيز آثار منفي را پديد آوردند كه غيرقابل جبران بوده و مخاطرات زيادي را براي كل اقتصاد به وجود آورده است.
     وي ادامه داد: واقعيت اين است كه افزايش رقابت پذيري و كارايي بين بانك هاي كشور از جمله مزاياي وجود بانك هاي غيردولتي بوده اما از سوي ديگر وجود بانك هاي غيردولتي داراي آثار منفي نيز بود كه از آن جمله افزايش هزينه هاي بانكداري در كشور را مي توان عنوان كرد.عضو هيات مديره بانك رفاه كارگران در ادامه تصريح كرد: متاسفانه بانك هاي خصوصي سوددهي افراطي را در اقتصاد كشور ترويج داده اند. وي در توضيح اين مطلب اضافه كرد: هنگامي كه يك بانك خصوصي بــــــيش از يك سوم سرمايه خود را به سهامداران سود مي دهد اين تلقي پديد مي آيد كه در بانك هاي كشور چه اتفاقي در حال رخ دادن است چرا كه اين سوددهي اصلاً با روند اقتصاد ايران همخواني و تناسب ندارد.چگونه ممكن است يك بانك خصوصي در يك سال مالي هزار ميليارد تومان به سهامداران سود بدهد. اين پول از كجا آمده است؟
     دكتر محقق نيا ادامه داد: بانك هاي خصوصي در حال حاضر بشدت مسابقه افزايش نرخ سپرده با يكديگر دارند از طرفي در بسياري موارد مشاهده شده كه بيش از يك چهارم يا حتي 40 درصد سرمايه خود را به سهامداران سود پرداخت مي كنند كه اين مسئله مخاطرات جدي را در آينده و در برهه كنوني براي نظام اقتصادي كشور پديد خواهد آورد. وي در تبيين اهداف دولت در شكل گيري بانك هاي خصوصي گفت: هدف اصلي دولت و نظام اقتصادي از تاسيس بانك هاي غيردولتي اين بود كه بانك ها بين عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان پول تنها واسطه مالي باشند اما اتفاقي كه رخ داده اين است كه اكنون خود بانك ها جزو تقاضاكنندگان اصلي منابع و تسهيلات هستند. جالب اين كه هم اكنون خيلي از بانك ها پول را از مردم دريافت مي كنند و به جاي ارائه تسهيلات به مردم، تسهيلات مذكور را به شركت هاي زيرمجموعه خود ارائه مي دهند كه كاملاً هم غيرقانوني است.
     وي در ادامه با انتقاد از فعاليت هاي غيرقانوني برخي بانك هاي خصوصي در تزريق نقدينگي به شركت هاي زيرمجموعه خود گفت: اين اقدام بر خلاف نظر بانك مركزي است و خود بانك مركزي نيز صريحاً اين مسئله را خلاف قانون اعلام كرد، اما برخي بانك ها اين اقدام را رويه خود مي دانند. وي اضافه كرد: متاسفانه بانك هاي خصوصي با شركت هايي كه تاسيس كرده اند به فعاليت هاي اقتصادي ورود پيدا كرده اند و سعي مي كنند نقدينگي حاصل از مردم را تنها به شركت هاي زيرمجموعه خود ارسال كنند و به سيستم اقتصادي كل كشور تزريق نمي كنند. وي ورود بانك هاي خصوصي كشور را به بخش طلاو ارز و مسكن غيرقانوني اعلام كرد و گفت: اين مسائل نيز از ديگر ايراداتي است كه سودآوري بانك هاي غيردولتي را فوق العاده كرده است.
    
     بانك ها بحران سكه را دامن زدند
    دكتر ابراهيم رزاقي استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران نيز با بيان اين كه بانك هاي خصوصي با توجه به اين كه سودآوري خوبي در سال هاي اخير داشته اند اما در مقابل خدمات مناسبي انجام نمي دهند، گفت: تنها اقدام بانك هاي خصوصي و موسسات پولي جديد سودآوري از راه هاي مختلف است. براي آنها فرق نمي كند كه از چه راهي سود كسب كنند لذا تلاش مي كنند با فعاليت هاي غيرمولد به دنبال سودآوري باشند.وي در ادامه با بيان اين كه از جمله اهداف اصلي بانك هاي خصوصي، خارج كردن لقاي انحصارگرايي صنعت بانكداري از بانك هاي دولتي بود، گفت: هم اكنون قضيه كاملاً برعكس شده و بانك هاي خصوصي كاملاً انحصار را در دست گرفته اند اما هيچ گاه نتوانستند دردي از اقتصاد ايران را درمان كنند.
     وي اضافه كرد: هنگامي كه بانك هاي خصوصي در دهه 70 تاسيس شدند هدفشان كاهش هزينه پول در كشور بود اما آنها هيچ گاه به اين مهم دست نيافتند.بانك هاي خصوصي در سال هاي فعاليت خود نه هزينه پول را در اقتصاد كاهش دادند و نه به توليد كمك قابل توجهي كردند.وي با انتقاد از تاسيس بانك هاي جديد و ارائه مجوزهاي بدون منطق اقتصادي از سوي بانك مركزي تصريح كرد: متاسفانه مشاهده مي شود هر از چند گاهي بانك هاي جديد در كشور تاسيس مي شود اما هيچ گاه از مديران آنها سوال نشده كه هدفشان از ايجاد يك بانك چيست؟دكتر رزاقي در ادامه با بيان اين كه متاسفانه بانك هاي غيردولتي و موسسات پولي به جاي اين كه به رسالت اصلي خود يعني كاهش قيمت تمام شده پول بپردازند به دلالي و سوداگري دامن مي زنند و بشدت وارد حوزه دلالي شده اند، گفت: يكي از دلايل بحراني شدن بازار طلاو سكه و دلار طي ماه هاي اخير همين واسطه گري و دلالي برخي بانك ها بوده است كه مي توان به آن به عنوان نمونه اي از فعاليت هاي غير مولد آنها اشاره كرد. رزاقي اضافه كرد:بانك هاي غير دولتي در سال هاي اخير در ارائه تسهيلات نيز كارنامه موفقي نداشتند و به تعداد محدودي از شركت ها و اشخاص وابسته به خود تسهيلات مي دهند.
    عملكرد خصوصي ها مثبت بود
    اما دكتر كوروش پرويزيان عضو شوراي پول و اعتبار نظري به غير از اظهارات دكتر محقق نيا و دكتر رزاقي دارد. او مي گويد: جهتگيري توسعه بانك هاي خصوصي در كشور را طي سال هاي اخير مثبت مي دانم.
     وي گفت: با افزايش ظرفيت هاي اقتصادي كشور نياز به بانك هاي خصوصي نيز احساس مي شود اگرچه معتقدم انتقاد هايي هم كه در راستاي نقد عملكرد بانك هاي خصوصي مي شود حرف هاي منطقي است اما مجموع عملكرد بانك هاي غير دولتي براي اقتصاد ايران تاكنون مثبت بوده است.وي مهم ترين چالش بانك هاي غيردولتي را ارتباط مالكيت و ارتباط با سپرده گذاري و سهامداران دانست و گفت: بايد نسبت به اين دو چالش از سوي بانك مركزي تدابير مهم تري انديشيده شود.وي در ادامه رونق گرفتن بانك هاي خصوصي در كشور را به صلاح اقتصاد ايران دانست و گفت: عملكرد بانك هاي خصوصي در حوزه تقويت بازار سرمايه، جذب منابع و سرمايه و كمك به توسعه اقتصادي موفق و مثبت بوده است و نبايد نقدهاي غيرمنصفانه نسبت به بانك هاي غيردولتي داشته باشيم.