تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1379 
اقتصاد 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 
0.00 
دکترا 
1388 
علوم اقتصادی 
علامه طباطبایی (ره) 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00